Hra
Příběhy
Emoce
Tvořivost
Rozhovor
Sdílení
Zážitek

MENTOŘI

Naši mentoři jsou lidé, kteří nám poskytují nezištné a nezávislé rady a doporučení. Pomáhají nám zlepšit naše produkty a jejich psychologický a terapeutický potenciál. Propojují nás s kolegy z celého světa a pomáhají nám sdílet naše zkušenosti.

Staňte se i Vy naším mentorem. Možná právě Vaši pomoc a radu potřebujeme.
Napište nám na info@games4therapy.com

 

My Backpack team

 

 

Metoda Archipelago by nevznikla nebýt holandského týmu Mijn Backpack. Díky nim jsme objevili možnost využít počítačovou aplikaci v terapeutické práci. Každá konzultace s týmem Mijn Backpack a každé setkání s nimi nás posunuly dál. Od začátku pro nás bylo důležité, že o naší práci vědí a drží nám palce. Jsme šťastní, že metody My Backpack a Archipelago můžeme odborné veřejnosti presentovat společně.

Bep van Sloten 

Paní Bep je mezinárodní konzultantkou a trenérkou v oblasti ochrany dětí. Specializuje se na programy zaměřené na podporu rodiny, pěstounskou péči a další formy náhradní rodinné péče. Působila a stále aktivně působí v mnoha zemích po celém světě.

Rinske Mansens 

Rinske je dětská psycholožka a psychoterapeutka a také vystudovaná drama-terapeutka s širokou škálou zkušeností z práce s dětmi v pěstounské péči včetně intenzivní práce s jejich rodiči a pěstouny. Působí jako lektorka workshopů a tréninků v metodě My Backpack.

Mathijs Euwema

Mathijs je psycholog a ředitel International Child Development Initiatives. Pracoval pro děti a mladistvé v mnoha zemích a má bohaté zkušenosti se zakládáním lokálních partnerských organizací. Je lektorem a trenérem mnoha dílčích kurzů. V týmu My Backpack se zaměřuje na témata jako důsledky traumatu, separace a ztráta, vývoj mozku a budování citového pouta.

 

Lektorky Postgraduálního výcviku v Gestalt terapii dětí a dospívajících

Po celou dobu vývoje Archipelaga nám fandí naše milé lektorky Postgraduálního výcviku v Gestalt terapii dětí a dospívajících. Drží nám palce, radí nám, pomáhají nám najít způsoby, jak metodu nabízet dětským psychologům , dávají nám zpětné vazby z vlastní práce s metodou. V průběhu minulých let byly chvíle, kdy bychom pravděpodobně bez jejich zájmu a důvěry váhali, jestli a jak v projektu pokračovat. 

Alena Vávrová

Dětská psycholožka a terapeutka

Vedoucí postgraduálního výcviku Gestalt terapie dětí a dospívajících, Praha

„Archipelago vnímám jako zcela jedinečnou metodu práce s dětmi, které prošly rozvodem nebo rozchodem svých rodičů. Těchto dětí přibývá a nemáme mnoho strukturovaných nástrojů, které by naši práci mohly podpořit. A přitom jde o zkušenost většinou traumatickou, která vyžaduje velkou míru bezpečí, vztahovosti (jsme v tom spolu)  a zároveň atraktivity, aby ji děti spolu s námi zažívaly rády, tématu se přirozeně nevyhýbaly.

Archipelago toto všechno nabízí. Díky prostředí počítače se stává pro děti velmi lákavou a atraktivní cestou, zároveň se opírá o vztah dítěte s terapeutem a je to nástroj projektivní, herní, symbolický, tedy bezpečný. Těžko se nám do projekce přenáší téma tak složité, jako je rozpad rodiny, Archipelago to udělá za nás velmi propracovaným, moudrým způsobem, který postihuje podstatu problému, jde ke kořenu traumatu, kořenu změny pro dítě a přitom bezpečně. To není lehké pro dítě spontánně vytvořit a provázet jej tím kontinuálně.

I když se asi jako více z nás počítači s dětmi raději vyhnu, u tohoto nástroje jsem vděčná, že ho mám k dispozici. Tento program je mnohem víc, než jen software, otevírá brány do složitého světa, který se v Archipelagu promění v hravou cestu, kterou spolu s dítětem zvládneme celou projít a dítě z ní může vyjít posílené, podpořené a s proměněným vztahem k tak traumatické zkušenosti, jako je rozpad rodin.“

Alžběta Michalová

Dětská psycholožka a terapeutka

Vedoucí postgraduálního výcviku Gestalt terapie dětí a dospívajících, Praha