Hra
Příběhy
Emoce
Tvořivost
Rozhovor
Sdílení
Zážitek

GAMES 4 THERAPY

Firma GAMES 4 THERAPY vyvíjí originální interaktivní počítačové pomůcky pro psychology a terapeuty, kteří pracují s dětmi.

Pomáháme profesionálům pomáhat dětem, které prožívají nějaké těžké životní situace. To, co v takových chvílích pomáhá, ale není na prvním místě náš software. Je to vždy především dospělý člověk, který naváže kontakt s dítětem a vytvoří vztah založený na důvěře a bezpečí.

Naše softwary nejsou určené k tomu, aby s nimi pracovaly děti samy, protože naším hlavním cílem je skrze práci s našimi aplikacemi přispět ke sdílení v rámci vztahu dospělý a dítě.

Software, který vyvíjíme, vychází z kvalitních psychologických a psychoterapeutických znalostí a z odborné praxe.

S daty zacházíme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). Další informace naleznete v sekci Ochrana osobních údajů.

PROSÍME, DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE

Produkty firmy GAMES 4 THERAPY, s.r.o. slouží jako pomůcka pro profesionály pracujíc s dětmi. Našim cílem je, aby informace, které na stránkách a v instrukcích k užívání softwarů uvádíme, byly pravdivé a aktuální. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit.

Neposkytujeme však žádné záruky pro jakékoliv účely, výslovné ani nepřímo vyjádřené ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti či dostupnosti našich produktů a služeb. Spoléháte-li se tedy na tyto informace, činíte tak na vlastní nebezpečí.

Nemůžeme garantovat a negarantujeme nikdy způsob, jakým bude profesionál využívat naše aplikace pro práci s dítětem, protože to v žádném případě nemáme pod kontrolou.

Je na vás, rodičích, abyste pro práci se svým dítětem vybrali spolehlivého, vzdělaného a prověřeného profesionála, který bude pracovat v souladu se zájmy a potřebami dětí.

Máte-li jakékoli dotazy, pište na e-mailovou adresu info@games4therapy.com

KDE HLEDAT V ČR ODBORNOU POMOC:

Asociace manželských a rodinných poradců ČR

Česká společnost pro Gestalt terapii

Asociace klinických psychologů ČR

Česká psychoterapeutická společnost

Českomoravská psychologická společnost

Společnost psychosomatické medicíny ČLS

Asociace pracovníků Pedagogicko – psychologických poraden

Asociace školní psychologie

DALŠÍ ODKAZY:

www.cochem.cz

www.sancedetem.cz

www.jakdal.eu